En iyi psikiyatri doktoru

En iyi psikiyatri doktoru Google Yandex gibi arama motorlarında da bulunamaz. Bu durum profesör, doçent gibi akademik unvanlarla da ilgi değildir. Bu unvanlar belli sayı ve kriterlerde bilimsel çalışma yapan kişilerin akademik kurumlarda aldığı unvanlardır. Bir psikiyatri hekimi uzman olmadan önce ihtisas sürecinden geçer. 6 yıl Tıp fakültesi sonrası tekrar girip kazandığı bir sınavla 4-5 yıl kadar daha uzmanlık eğitimine devam eder. Uzmanlık sonrası işini nasıl yaptığına ve yaklaşımına göre hekimler arasında farklılıklar oluşması son derece doğaldır. Bu farklılıklar nedeniyle iyi ve kötü diye tarif edilirler ki bu son derece subjektiftir. En iyi psikiyatri doktoru hakkında en çok pozitif geri bildirimde bulunulan da değildir. En iyi psikiyatri doktoru işini en iyi yapandır. İşinin en önemli unsuru da insandır. İnsanı sadece bedensel varlığı ile değerlendirmez. Bedensel varlığının yanında psikojenik, sosyal ve kültürel olarak da bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir.


Psikiyatri tıp biliminin bir dalıdır ve her psikiyatrist tıbbın evrensel etik ilkelerine uymak zorundadır. Tıptaki genel etik ilkelere ilave olarak psikiyatrinin kendine özgü etik ilkeleri ve uygulamaları vardır.


Psikiyatri doktoru çağdaş, bilimsel ve etik ilkelere uygun en iyi tedavi olanağını hastalarına sunmalıdır.


Psikiyatri doktoru hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini inanç, milliyet, etnik köken, ırk, renk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri farklılıkları gözetmemelidir. Hastalarına hakça ve eşit olarak tedavi imkanı sunmalı, her türlü ayrımcılığın karşısında olmalıdır.


Psikiyatri doktoru hastasının yararına hareket eder, hastasının kendine ve çevresine zarar verme riski olmadığı sürece yasal ve hukuksal olarak dahi hastasının bilgilerini hastasının rızası olmadan paylaşmaz.


Psikiyatri doktoru kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden hastasına ait fotoğraf, video ve kimlik bilgileri içerikli paylaşımlar yapmamalıdır.


Randevu Talep Et

Psikiyatri doktoru muayene, tedavi ve terapi uygulamaları için bilimsel olarak kabul edilmemiş yöntemleri kullanmamalıdır. Asla hastasına tıp dışı uygulamalar önermemeli, onları hekimlik dışı uygulamalar yapan kişilere yönlendirmemelidir. Psikiyatri hekimi hekimlik dışı uygulamaların zararlı ve oyalayıcı olduğunu hastasına bildirmelidir. Böyle tıp dışı uygulamaların yeteri kadar kanıt değeri olsaydı zaten hekimlik mesleği içerisinde uygulanırdı.


Psikiyatri doktoru hastayla ilişkisinde tanı ve tedavi amacının dışında bir ilişki türünün oluşmasına izin vermemelidir. Psikiyatrist hastasına herhangi bir cinsel yakınlaşmada bulunmamalıdır. Psikiyatrist hastası ve yakınlarıyla oluşabilecek sosyal karşılaşmaları hekimliğin etik ilkeleri çerçevesinde sınırlı tutmalıdır. Psikiyatrist muayene ve tedavi ücreti haricinde hastasından herhangi bir maddi veya maddi olmayan bir karşılık beklememeli ve bu önerilse dahi kabul etmemelidir.


Psikiyatrist hastasıyla çıkar elde etmeye veya yarar sağlamaya yönelik herhangi bir ilişkiye girmemelidir.


Sokrates’e göre en iyi kavramı “erdem” ile ifade edilir. Erdem ise işlevsellikle yani işini iyi yapmakla izah edilir. En iyi psikiyatrist işini etik ve güncel tıbbi kurallara uygun yapandır. En iyi psikiyatrist sürekli kendini bu perspektifte güncelleyendir. En iyi psikiyatrist karşısındaki insana saygı gösteren, onu tüm yönleriyle değerlendirip anlamaya çalışandır. En iyi psikiyatrist hastasının ihtiyacına yönelik ona yardımcı olmaya çalışandır, birincil amacı hastasının yararına olandır.

En iyi psikiyatri doktoru
Randevu Talep Et
Daha Fazla Bilgi
Birlikte
Başarabiliriz
© 2024 Uzm. Dr. Elvan Çiçekçi. All Right Reserved.