Öz Saygı ve İçsel Değer

Öz Saygı Nedir?


Öz saygı, bireyin içsel değer algısıyla yakından ilişkilidir. Birey, kendisi hakkında olumlu düşünce ve duygular geliştirdiğinde, öz saygı düzeyi artar. Bu, kişinin kendi değerini tanıması, kabul etmesi ve onaylaması anlamına gelir. Öz saygı, bireyin kendisine yönelik olumsuz eleştirilere karşı daha dirençli olmasını sağlar ve hayata daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmasına katkıda bulunur.


Öz Saygının Öğrenilmesi ve Geliştirilmesi

Öz saygı, bireyin yaşamı boyunca etkileşimde bulunduğu deneyimlerden ve ilişkilerden şekillenir. Çocukluk döneminde, aile ortamı ve ebeveyn tutumu, bireyin öz saygı gelişiminde önemli bir rol oynar. Ayrıca, toplumun ve kültürün normları, bireyin kendisini nasıl değerlendirdiğini etkiler. Öz saygının öğrenilmesi ve geliştirilmesi için bazı önemli adımlar sayılabilir:


 • Pozitif İçsel Konuşma: Bireyin kendisine yönelik olumlu ve destekleyici bir içsel dil kullanması teşvik edilmelidir. Olumsuz düşüncelerin farkına varmak ve bunları olumlu ve yapıcı düşüncelerle değiştirmek, öz saygıyı artırmanın bir yoludur.

 • Kişisel Bakım: Birey, beden, zihin ve ruh sağlığına özen göstermelidir. Kendi ihtiyaçlarını tanıyıp karşılamak, öz saygıyı destekler. Sağlıklı beslenme, egzersiz, meditasyon ve dinlenme gibi aktiviteler, öz saygıyı artırabilir.

 • Başarıları Kutlama: Bireyin başarılarını takdir etmek ve kutlamak, öz saygıyı artırır. Başarılar, büyük veya küçük olsun, bireyin kendisine güven duymasını sağlar ve kişisel başarının önemini vurgular.

 • Sınırların Belirlenmesi: Birey, kendi sınırlarını belirlemeli ve bu sınırlara saygı gösterilmesini sağlamalıdır. Başkalarının sınırlarını ihlal etmek veya kişisel alanlara müdahale etmek, öz saygıyı zedeler.


Öz Saygının Sosyal Etkileri:

Öz saygı, sadece bireyin iç dünyasını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sosyal ilişkilerini de etkiler. Sağlıklı bir öz saygı, bireyin sosyal etkileşimlerde daha olumlu ve yapıcı bir rol oynamasını sağlar. Öz saygının sosyal etkileri şunlardır:

 • Sağlıklı İlişkiler: Yeterli öz saygısına sahip olan bireyler, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurma eğilimindedirler. Kendi değerini tanıyan ve kabul eden bir kişi, başkalarına daha fazla sevgi ve anlayış gösterebilir.

 • İletişim Becerileri: Öz saygısı yüksek olan bireyler, iletişim becerilerini geliştirme eğilimindedirler. Kendine güvenen bir kişi, duygularını ve düşüncelerini daha açık ve net bir şekilde ifade edebilir.

 • Sınırların Belirlenmesi: Sağlıklı bir öz saygı, kişinin kendi sınırlarını belirlemesine ve bu sınırlara saygı gösterilmesini sağlamasına yardımcı olur. Sağlıklı sınırlar, ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunur.


Öz Saygıyı Artırmak İçin İpuçları:

 1. Olumlu İçsel Konuşma: Kendi hakkınızda olumlu ve motive edici bir dil kullanın.

 2. Kişisel Gelişim: Kendinizi sürekli olarak geliştirmek için çaba gösterin ve yeni yetenekler edinin.

 3. Başkalarıyla Empati Kurma: Başkalarının duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışın ve onlara destek olun.

 4. Destek Alın: Gerekirse, öz saygınızı artırmak için bir terapist veya danışmanla çalışın.

Randevu Talep Et
Daha Fazla Bilgi
Birlikte
Başarabiliriz
© 2024 Uzm. Dr. Elvan Çiçekçi. All Right Reserved.