Psikoterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Psikoterapi, alanında uzman psikolog yahut psikiyatristler aracılığıyla uygulanan ve kişinin, duygusal, zihinsel ve davranışsal problemlerine çözüm geliştirebilmek; öz farkındalık kazanmak ve kimi zaman ise kişinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olabilmek adına var olan yaklaşım ve uygulamaların genel adıdır. Herkes biriciktir dolayısıyla herkes için yapılan uygulamalar ve tedavi de biricik olacaktır ancak temelde kişinin seanslara getirdiği problemlere ya da olgulara göre özel olarak belirlenen teknikler ve benimsenen ekol ışığında bir tedavi planı belirlenip uygulanır.

 

Psikoterapi Nasıl Yapılmalıdır?

 

Psikoterapi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken pek çok önemli nokta vardır elbette ancak bunlardan başlıcalarını sayacak olursak en önemli etkenlerden birisi terapötik ittifaktır. Yani terapist ile danışan arasında güvene dayalı, iyi bir ilişkinin kurulabilmesidir. En temelde bu güven ilişkisi sağlandıktan sonra kişinin problemlerini ve yaşantısını etkin dinlemek, yeterince empati kurup onu anlamaya çalışmak ve anladıktan sonra da gerekli yerlerde uygun sorularla, gerekli yerlerde de çözüm önerileriyle yahut ev ödevleriyle kişiye bu yolda eşlik etmek, sonuçta da var olan şikayetlerini azaltmak esastır. Özellikle de kişinin günlük yaşamdaki işlevselliği azalmışsa bunu olabildiğince arttırmaya çalışmak gerekir.

 

Hangi Tür Psikoterapi Uygulanmalıdır?

 

Bu sorunun aslında tek bir net cevabı yoktur. Burada öncelikli olan terapistin benimsediği ekolün ne olduğu ve danışanın getirdiği problemlerle ya da durumlarla kullanılan ekolün ve tekniklerin ne kadar uyumlu olduğudur. Bu iki nokta değerlendirilerek danışana en uygun olacağı düşünülen tedavi planı ona özel olarak oluşturulmalıdır.

Uygulanacak seanslar da yine kullanılan ekole, kişinin patolojisine yahut getirdiği durumlara göre değişmekle birlikte genelde 50 dakika kadar sürmektedir. Yaygın olarak haftada bir, iki haftada bir ya da ayda bir olarak ilerlenebilmektedir.

 

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi

 

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), terapideki etkililik oranı açısından en faydalı bulunan yöntemlerdendir. Tabi bunda deneysel olarak değerlendirilmeye daha yatkın olması da etkin olmuş olsa da pek çok hastalıkta etkili olduğu (hatta kimi zaman ilaçlardan bile etkili olabildiği) bulunmuştur. Bilişsel davranışçı psikoterapideki temel varsanı; düşüncelerimizin (bilişler), duygu ve davranışlarımız üzerinde etkili olduğudur. Bu bilişler üzerinde durulup var olan bilişsel yanılgılara alternatif ve daha sağlıklı düşünce kalıpları geliştirerek duygu ve davranışlarımızın da değiştirilebileceğini savunur. Genel olarak ilk seanslarda anamnez aldıktan sonra bilişsel davranışçı ekole dair psikoeğitim verilir ve tanıtılan bu kurama uygun ev ödevleri de verilerek anlatılar pekiştirilir. Kişinin, bilişsel müdahalelerle daha iyiye gitmesi amaçlanır.

 

Kişilerarası Psikoterapi

 

Özellikle bağlanma sorunları ve sosyal ilişkilerdeki sorunları baz alarak kişiler arası problemlerin çözümüne odaklanıp bu anlamda beceri kazandırmayı ve sorunların bu şekilde çözüme ulaştırılmasını amaçlar. Daha ilişkisel bir bakış açısını içerir. Çevrenin rolü de özellikle kurulan ilişkiler bağlamında oldukça büyük önem arz etmektedir.

 

Psikodinamik Psikoterapi

 

Şimdiki zamanda var olan güncel problemlerin kaynağının geçmişe, yani kişinin çocukluk çağına dayandığı görüşüne dayanır. Dolayısıyla sorunların çözümü için öncelikle kişinin geçmişi ele alınmalı ve anlaşılmalı, fark edilen bağlantılarla birlikte de çözüme ulaşılmalıdır. Dolayısıyla diğer terapi türlerine kıyasla nispeten daha uzun süreli bir terapi süreci olması beklenir. Seanslar genelde haftada bir ya da iki kez yapılır.

 

Psikanaliz

 

Psikodinamik psikoterapide olduğu gibi yine güncel problemlerin kaynağının geçmişe, çocukluk çağına dayandığı görüşüne dayanmaktadır. Öncüsünün Freud olarak görüldüğü bu terapi çeşidinde ön planda olan ve çözümlenmeye çalışılan şey bilinçdışıdır. Kişinin farkında olmadığı bilinçdışı ögelerin ele alınması ve çözümlenmesiyle yol kat edilebilmektedir. Bilinçdışı gibi önemli olan ve ön planda tutulan diğer bir kavram ise transferans yani aktarım kavramıdır. Bu da danışanla terapist arasında var olan iletişimde danışanın, terapiste geçmişinin etkisiyle yansıttıklarının anlaşılmasını ve çözülmesini içerir. Psikanalizde yüz yüze olabildiği gibi çoğunlukla divanda da danışan görülebilmektedir. Seans sıklığı ise diğer ekollere göre çok daha fazla olup haftada iki, üç hatta daha fazla dahi olabilmektedir. Dolayısıyla terapi süreci nispeten uzun ve masraflı olabilmektedir.

 

Psikoterapist Seçimi: Psikoterapist Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Psikoterapist seçerken öncelikle terapistin mezun olduğu ve varsa yüksek lisans yaptığı bölüm iyice sorgulanmalı ve psikoloji mezunu ya da tıp bölümü (psikiyatri) mezunu olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da kişiyle güvenli bir ilişki kurabilip kuramadığınız olmalıdır zira kurulan bu ilişki, tedavinin temelini oluşturacaktır. Dolayısıyla seçtiğiniz terapistin size güven vermesi, dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta olacaktır.

 

Psikoterapi Türleri ve Faydaları

 

Pek çok psikoterapi türü bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları: Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikanalitik terapi, psikodinamik psikoterapi, kişilerarası psikoterapi, varoluşçu psikoterapi, kabul ve kararlılık terapisi (ACT), EMDR gibi terapi çeşitleridir. Bu ekollerden hangisi kullanılırsa kullanılsın psikoterapi, psikoterapi uygulanmayan duruma göre çok daha etkili bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda en etkili ekol BDT gibi dursa da aralarında anlamlı büyük bir fark bulunmamakta, sağlanan fayda ve bu faydanın oranı da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Psikoterapi Nedir? Nasıl Uygulanır?
Randevu Talep Et
Daha Fazla Bilgi
Birlikte
Başarabiliriz
© 2024 Uzm. Dr. Elvan Çiçekçi. All Right Reserved.